htw saar QR-encoded URL
english
zurück zur Hauptseite
Studiengang Abschluss Semester ASPO Fakultät Institute Kürzel Kürzel (SAP)
Maschinenbau/Verfahrenstechnik Bachelor62024 IngWi-logo   MVB BA_MVB
letzte Programmakkreditierung in Systemakkreditierung (geplant) Akkreditierungscluster
20.09.2019-30.09.202630.09.2028IngWi-IV
StudienleitungProf. Dr. Bernd Heidemann
stellv. StudienleitungProf. Dr. Jürgen Griebsch
PrüfungsausschussvorsitzProf. Dr.-Ing. Christian Gierend
stellv. PrüfungsausschussvorsitzProf. Dr. Marco Günther

Pflichtmodule

Modulbezeichnung Code SAP-P Studiensemester SWS/Lehrform ECTS Modulverantwortung

(0 Module)

Wahlmodule

Modulbezeichnung Code SAP-P Studiensemester SWS/Lehrform ECTS Modulverantwortung

(0 Module)

ECTS pro Semester (Pflichtfächer)

Semester ECTS ECTS nach Vertiefungsgebieten
1 29.00
2 30.00
3 46.00 ALL=16 ip=0 pe=0 vt=15 ipe=15
4 40.00 ALL=10 ip=0 pe=0 vt=10 ipe=20
5 55.00 ALL=5 ip=15 pe=15 vt=15 ipe=5
6 30.00
[Mon Mar  4 12:52:34 CET 2024, bkey=m3, lang=de, sort=t]